Zakonski pogoji

 

S vstopom na našo spletno stran se strinjate  in ste obveščeni o vseh pravicah in pogojih uporabe, ki so navedeni v  nadaljevanju.

 

  1. Materiali za obiskano spletno stran so oblikovani tako, da jih lahko uporabite samo za vaše osebne oz. ne-poslovne namene. V navezovanju na omenjeno avtorizacijo, se strinjate, da v primeru vaše uporabe kopije te spletne strani, ali katerikoli materiala omenjenega objekta, o tem seznanite proizvajalca blagovne znamke oz. odgovorno osebo, ki je za to zadolžena.

 

  1. Vsi znaki, elementi in storitve, ki jih najdete na omenjeni spletni strani so registrirane ali neregistrirane znaki, ki pripadajo blagovni znamki  KRUPS  in njegovemu proizvajalcu. Nič, kar vsebuje ta stran, se ne more šteti za dajanje, bodisi kot posledica, prepoved zanikanja danih izjav ali izvršenih dejanj ali na drugi način, kakršne koli licence ali pravice do uporabe katerega koli prikazanega patenta ali znamke brez pisnega dovoljenja lastnika znamke.

 

 

  1.  INFORMACIJE NA TEJ STRANI SO ZAGOTOVLJENE »KAKRŠNE SO«, BREZ KAKRŠNE KOLI IZRECNE ALI VSEBOVANE GARANCIJE, KAR ZAJEMA TUDI VSEBOVANO GARANCIJO GLEDE PRODAJNE MOŽNOSTI, USTREZNOSTI ALI POSEBNEGA NAMENA ALI NEKRŠENJA, IN DRUGE GARANCIJE.

 

  1. Krups ne daje nobenih garancij ali izjav glede točnosti ali popolnosti informacij. Krups ne prevzema nikakršne obveznosti ali odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti v vsebini ali za posodobitev ali popravek informacij na strani.